Балина-Джевжет Исуф ЕТ


Павилион за търговия с храни.