Бакалов - 66 - Манушка Бакалова - Айше Бакал ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.