Байуотър Еко Актив


Консултантски услуги по откриване течове във ВиК системи, управление на активите, тестване на помпи и турбини, проектиране на пречиствателни станции, управление на проекти