„База данни и бизнес консултации” EООД


„База данни и бизнес консултации” EООД извършва услуги в подкрепа на бъдещи и настоящи предприемачи.

„База данни и бизнес консултации” ЕООД се занимава с:

- изготвянето на списъци с контакти на предприятия (потенциални клиенти, на които да предлагате и продавате, или доставчици, от които да купувате);

- създаването и пренаписването на текстове (съдържания) с рекламна цел, направени по Ваше желание и поръчка;

- с генерирането на предприемачески идеи и препоръки, както за стартирането и развитието на нов бизнес, така и за разрастването на вече съществуващ такъв.