Бавария Консулт


Бавария Консулт - град София | Счетоводство, одит и мониторинг

Финансово-счетоводни услуги и бизнес консултации.


Бавария Консулт ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София. При нас работят както специалисти завършили “Счетоводство и контрол” в реномираната Стопанска академия “Д.А.Ценов”, град Свищов, така и възпитаници на факултета по икономика на университет Аугсбург, Германия, натрупали професионален опит във водещи български и немски фирми. Освен пълната гама счетоводно обслужване, ние се ангажираме с управление на активите и риска. Профилът на нашата фирма се допълва с правни и финансови консултации.

 

Съчетавайки солидни знания и креативни умения, мотивация и новаторски идеи ние предлагаме иновативни решения за постигане на Вашите цели. Нашите висококвалифицирани специалисти ще се ангажират с успешната реализация на Вашите идеи. С множество добре изградени контакти на национално и международно ниво, ние активно ще Ви съпътстваме в развитието и изграждането на Вашия успех.