Ачъктюз-Нурия Сюлейман ЕТ


Фурна за производство на хляб и закуски.