Ахелиа Петър Георгиев ЕТ


Павилион за търговия с храни от неживотински произход.