Атоменергопроект ООД


Ядрена енергетика и ядрени технологии;Ядрени изследователски реактори;Неутронни генератори и ускорители;Инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци /РАО/;"Горещи" камери;Ядрена безопасност;Радиационна защита;Аварийно планиране;Архитектурни и инженерингови дейности.