Атлас Холдинг


Атлас Холдинг - град София | Мениджмънт и сертификация

ATLAS HOLDING - Консултации и обучение за сертификация ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27001, разработване, оптимизиране и внедряване на интегрирани системи за управление. Абонаментно поддържане на документацията, провеждане вътрешни одити, подготовка за контролни одити на сертифицирани системи.