АтлантБГ


Фирмата е снована през 1990 г. в гр. Троян с основен предмет на дейност производсто на столове и маси от масивна букова дървесина. Наши основни партньори са търговски вериги, хотели и ресторанти.