Атком АД


Промишлена автоматизация. Индустриален контрол на тегла, сили, налягане, температура и други физични и механични велични. Производство на първични преобразуватели и апаратура.