Атис Консулт ООД


Годишно счетоводно приключване, подаване на декларации, изготвяне на финансови отчети, водене на разчетно платежни ведомости и изчисляване на дължими социални осигуровки, изготвяне на платежни документи към бюджета, правни консултации по търговски договори, правна документална осигуреност, дружествено право и др.