АТЕ Консулт ООД


АТЕ Консулт ООД - град Варна | Мениджмънт и сертификация

АТЕ Консулт ООД е компания, работеща в областта на изграждане и въвеждане на системи за управление, съгласно изискванията на Mеждународните стандарти.

Компанията е основана през 2004 година, като последните 6 години бързо се разраства и започва да консултира своите клиенти в прилагането на редица Международни стандати.

В момента АТЕ Консулт ООД предлага консултации и в сферата на бизнес консултирането, европейското финансиране и морските инспекции.