Атеа


Асоциация на търговците и вносителите на домакински електроуреди и аудио-визуални средства. Сдружение с нестопанска цел.