Атанас К.трапезанов ЕТ


 Фурна за тестени изделия.