Атанас Божинов АД


Патентован метод за едновременно получаване на водород и магнезиев хидроокис от предварително обработена морска вода и вторични неокислени магезиеви стружки без използване на електрическа енергия.