АС Бояна АД


АС Бояна АС е оправомощена лаборатория за първоначална и последваща проверка на водомери и топломери със заповед А-0-030/05.08.2008г. от ДАМТН.

Лаборатория АС БОЯНА АД работи от 2003 г. и разполага със съвременна техника и оборудване за извършване на метрологичните проверки на водомери и топломери.

Разполагаме с висококвалифициран и мотивиран екип от специалисти, който коректно, бързо и точно изпълнява възложените задачи.

Специализирани сме в осъществяването на комплексна услуга : демонтаж на стар водомер, лабораторна проверка, монтаж на проверения водомер, узаконяване на водомера. Разполагаме с мобилен екип, който е отлично оборудван за извършването на описаните дейности.

Издаваме безплатно сертификат за всеки проверен от нашата Лаборатория водомер/топломер.

При узаконяването на водомери, НИЕ внасяме административните документи към Софийска Вода АД и Топлофикация София ЕАД по служебен път.

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ ВАШЕТО ВРЕМЕ Е ЦЕННО, ЗАТОВА СЕ НАУЧИХМЕ И НИЕ ДА ГО ЦЕНИМ!