Астрой Глобъл Комерс ЕООД


Производство на сухи строителни смеси, полагане на подови замазки, полагане на декоративни външни и вътрешни мазилки, полагане на топлоизолационни системи с търговска марка EUROMIX.