Астрата консулт ООД


Предлага:• Счетоводна обработка на първичните документи
• Изготвяне и подаване на СД по ЗДДС, осигурителни декларации
• Изготвяне на междинни отчети за целите на маркетинга и мениджмънта
• Консултации - данъчни, осигурителни, счетоводни, финансови
• Годишно приключване
• Годишен Статистически Отчет - изготвяне и подаване
• Данъчна защита, обжалване на Ревизионни Актове
• Вътрешен финансов контрол