Асоциация "Социална алтернатива"


Цели на организацията:Да защитава правата и интересите на целевите групи Да подпомага интегрирането в обществото на хора от целевите групи Да подпомага тези, които искат да сменят професията си или да повишат професионалната си квалификация