Асоциация на нестопанските организации от малките населени места


Цели на организацията:обединяване на НПО от малките населени места защита и взаимодействие с месни власти изграждане на информационна мрежа за НПО