Асоциация Интернационални контакти и информация


Дейността на Асоциация “Интернационални контакти и информация” е насочена към:Създаване на устойчиви и динамични бизнес връзки, повишавайки възможностите на фирмите за просперитет и развитие; Осигуряване на бърз и ефективен достъп до пазари, партньори и инвестиции; Повишаване на пазарния потенциал и конкурентоспособност на фирмите, чрез въвеждане на системите за управление на качеството, намаляване на енергийните им разходи и ефективни рекламни мероприятия; Подготовка на фирмите за участие в програмите на Европейския съюз за финансиране и подпомагане развитието на българската икономика; Съдействие и консултиране при подбора на подходящо оборудване, технологии и пазари; Създаване на екипи от доказани професионалисти, готови да посрещнат комплексните потребности на фирмите.