Аско-Хасан Мехмедов Кулов ЕТ


Зкусвалня. Павилион за търговия с храни.