Аскана ООД


Услуги в областта на счетоводството."АСКАНА" ООД е част от консултантска група, чийто периметър на действие се разпростира в сферата на финансовия мениджмънт. Стриктното придържане към изискванията за висок професионализъм и лоялно партньорство е основен принцип, обединяващ включените в групата фирми "АСКАНА" ООД, "ХЗ-АСКАНА-СОФИЯ" ООД и "ПКФ БЪЛГАРИЯ ЕКСПЕРТ" ООД.Нашите експерти целенасочено се стремят в допустимите от закона рамки да намаляват данъчното бреме до оптималния минимум и чрез съветите си да способстват за увеличаване на имущественото състояние на предприятията и богатството на техните собственици.