АСА - Алекси Алексиев ЕТ


Павилион за търговия с храни от неживотински произход.