Асарел - Ремонт ООД


Производство на резервни части. Основен ремонт и възстановяване на оборудване и резервни части за минната, миннообогатителната, пътно строителната промишленост. Ремонт и сервизно облужване на подемни съоръжения, електроремонт.