Асансьоростроене-98 АД


Проектиране и производство на всички видове асансьо­ри: електрически с горно и долно машинно помещение, панорамни и луксозни за офиси, хотели, банки и др.Пълна гама товарни и кухненски платформи; нестан­дартни: за специални товари или специализирани опре­делени производства и дейности. Единствен произво­дител в страната на всички възли, детайли и резервни части за асансьорните уредби, отговарящи на БДС и отрасловите нормали с необходимите сертификати за качество.Доставка на хидравлика от КЛЕМАН (Гър­ция) и БЕРИНГЕР (Швейцария).Експорт: Македония, Албания, Израел, Кипър, Русия, Близня Изток, Aфpuka.