Архитектурно бюро Вълеви ООД


Архитектурно бюро Вълеви работи активно в районите на град Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново от 1983 г. Бюрото е специализирано в градоустройствено проектиране и в изработване на инвестиционни проекти за жилищни, обществени, производствени, складови и офис-сгради. След едногодишна специализация в Германия в бюрото е въведена немската AVA система за управление и контрол на строителния процес, която се прилага при по- голяма част от проектите