Архитекти Койнови


Архитекти Койнови - град Сливен | Архитектура и вътрешно оформление

Изготвяне на пълни комплексни проекти с разработки във всичките им части:
- архитектурна
- строителни конструкции
- ОВК
- ВиК
- електро
- вертикална планировка
- план безопасност и здраве
- пожарна безопасност
- благоустройство и озеленяване
Интериор и дизайн
3D моделиране и визуализации