Артел-Тонко Лишков ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.