Армекс Трейд ЕООД


Армекс Трейд ЕООД е изключителен представител на заводи произвеждащи следната продукция.Огнеупори:Магнезитни, магнезито въглеродни.
Хроммагнезити.
Мертели и набивни маси.
Шамотни със съдържание на Al2O3: 38 40 %.
Шамотно графитови пробки.
Високоалумоокисни със съдържание на Al2O3: 45 85 %.
Набивна маса на база силициев карбид, силициево карбидни огнеупори.
Киселинно устойчиви тухли и плочки, киселинно устойчиво брашно.Натриево водно стъкло и др.