„АРКУС СИГУРНОСТ” ООД клон Благоевград


„АРКУС СИГУРНОСТ” ООД клон Благоевград осъществява охранителна дейност в Югозападна България повече от 10 години и е гарант за сигурността на много държавни, частни и чуждестранни дружества. Фирмата е специализирана в охраната на казина, бинго зали, увеселителни заведения, сспортни центрове и предприятия. Предлага СОТ, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване, лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради и стопански обекти, охрана на масови мероприятия, охрана на пратки и товари, детективска дейност. „АРКУС СИГУРНОСТ” ООД клон Благоевград е в състояние да отговари на нуждите за сигурност на всички граждани при условия на дискретност, коректност, гарантиран професионализъм при изпълнение на поетите ангажименти.www.arkusz.net