Ария Нет ЕООД


Услуги в сферата на ИТ. Aria Net Ltd предлага набор от качествени Интернет и комуникационни услуги посредством съвременни решения Ethernet, xDSL, Fiber optical, Wireless, VPN, VoIP, Hosting, Colocation и много други, за крайни и корпоративни клиенти. Предлага бърза и надеждна оптична връзка към Интернет, чрез изградена собствена обществена далекосъобщителна мрежа.