Арен ООД


Арен ООД - град София | Проектиране и строителство

Комплексно проектиране на нови сгради и съоръжения. Проекти за саниране на съществуващи сгради, енергийна ефективност, преустройство и смяна на предназначение. Типови проекти на еднофамилни къщи. Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника. Ландшафт и озеленяване