Аренда БГ


Приоритет в работата ни  е да предоставим на нашите клиенти пълния пакет от информация и улуги  , необходими при осъществяване на сделки  с недвижими имоти - покупко - продажба , наемни отношения, управление на имоти , съпътстващи услуги по оформяне и подготовка на набора от документи необходим при продажба на имот.