Ара - Аракси Стойчева ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-сладкарница. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.