аПК Кадастър ООД


Проектантски и консултантски услуги в сферата на:

геодезията, кадастъра, пътното, железопътното строителство, , изработването на подробни устройствени планове, както и инвестиционното проектиране .