Антарис Трейд Сервиз 95 ООД


Фирмата се занимава с внос и продажба на лекотоварни автомобили. Притежава и автосервиз, магазин за резервни части и пункт за годишни технически прегледи (ГТП).

В интерес на своите клиенти фирмата работи с партньори, разполагащи със сервизна база и квалифициран персонал в редица градове из страната.