Ансист 98 ООД


Проучване, проектиране, конструиране и инженеринг, технически контрол, математическо моделиране и компютърен анализ на инженерни конструкции, якост, надеждност и ресурс на машини и съоръжения.