Анна Петрова Електроникс


Проектиране, разработка и производство на уникални цифрови и аналогово-цифрови устройства и системи за контролно-измервателно приложение, както и системи за обработка на сигнали.