Анимакс ООД


Служба по трудова медицина. Професионален подбор, реподбор и одит на персонал. HR - консултации. Посреднически услуги по информиране и наемане на работа, лиценз 226 на МТСП.