Анети 7 ЕООД


АНЕТИ 7 ЕООД е професионален бизнес партньор в сферата на фасилити мениджмънта, на който изцяло може се да довери управлението и поддръжката на всеки тип сграден обект. 

Основните дейности за управление на имоти включва:

·         техническо управление на обекта и мениджмънт

·         мениджмънт на поддръжката

·         професионално почистване

·         отсраняване на повреди

·         поддръжка на външни площи

·         снегопочистване

·         профилактика и поддръжка

·         портиер

·         охрана и сигурност

·         противопожарен ред и сигурност

·         експлоатация на съоръженията

·         енергиен мениджмънт

·         експлоатация на управляващата техника

·         24-часово дежурство

·         телефонисти и служба рецепция

·         организиране на мероприятия

·         други дейности при управлението на имоти

 Нашият екип от професионалисти включва:

·         фасилити мениджъри

·         пропърти мениджъри

·         проект Мениджъри

·         технически специалисти в различни областта


Извършваме и следните услуги: Професионален домоуправител и Професионално почистване.


АНЕТИ- фасилити мениджмънт

гр. София кв. Г. Милев, ул. А. Николов 21

www.домоуправител.eu  http://facebook.com/domoupravitel

e-mail: info@aneti.net,  Skype: aneti-7,  GSM: 0897 951 954, Тел.: 02/8701604