Андромеда - 7 ООД


АНДРОМЕДА-7 ООД е оторизиран дистрибутор за територията на град Пловдив на ЕРАТО АД. Освен че предлага цялата продуктова гама котли и материали за направата на отоплителни инсталации, работещи на всички видове горива, фирмата е специализирана в разработка и монтаж на инсталации оползотворяващи биомаса. Този вид инсталации ще заема все по-голямо място на пазара, поради възможността, горивния процес лесно да се автоматизира, контролира и ниска цена на добиваната топлинна енергия - от порядъка на 8 стотинки / Kw/h.