Анди-2003-Спаска Златкова ЕТ


Пивница. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.