Андела - Анна Трифонова ЕТ


ЦПО с лиценз №200312047 НАПОО провежда квалификационни курсове в областта на строителство,заваряване,туризъм,повдигателни съоръжения-кранове,автовишки ,асансьори ,огняри и др.за повече информация виж в сайта на НАПОО