Ангема


Angema е утвърдена фирма за регистрация на лекарствени средства на територията на Република България.Ние предлагаме: Провеждане на фармацевтична експертиза Провеждане на клинични изпитания Подготовка за заседанията на Комисията за лекарствени средства при Министерството на здравеопазването Регистрация на цените в Министерството на здравеопазването Подготовка на удостоверенията за разрешение за употреба в страната