Анвитех ЕООД


Представител на GPI Inc., САЩ и Macnaught Pty Ltd. Австралия - производители на дигитални и механични разходомери за нефтопродукти, химически и хранителни течности, системи за автоматизирано раздаване/дозиране, помпи.