Амо 74 - К. Кирилов ЕТ


Притежава лиценз, издаден от Министерството на околната среда и водите за извършване на следните разрешителни дейности по почистване и ремонт на резервоари от петролни продукти на обекти с местонахождение в цялата страна и чужбина:С - събиране на отпадъциТ - транспортиране на отпадъцивключително до и от претоварни съоръжения и инсталации, включително със съпътстващите ги операции по събиране, товарене и претоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.