Амбулатория за първична медицинска помощ - Д-р Русева, Веселина


Общопрактикуващ лекар.