"алфа Машинекс" ЕООД


Сервизиране на управления(CNC и PLC) и сервозадвижвания на фирмите :"SIEMENS', "FANUC", "HEIDENHEIN", и други.   Сервиз и модернизация на машини и съоръжения, основен или частичен ремонт.

Абонаментно поддържане.

Фирмата е инженерингов партньор на "SIEMENS".